Taylor Made German Shorthair Pointers for sale

Saddleup Stradivarius Von Saddle

(Saddleup Stradivarius Von Stick MH x Saddleup Stradivarius Von Dutchess)
 

( From 4 weeks to 4 months) 

saddleSaddleup Stradivarius Von Saddle
saddleSaddleup Stradivarius Von Saddle